"Trẻ em sẽ chơi bất cứ nơi nào chúng xảy ra." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Trẻ em sẽ chơi bất cứ nơi nào chúng xảy ra." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trẻ em sẽ chơi bất cứ nơi nào chúng xảy ra." tiếng anh câu này dịch: Children will play wherever they happen to be.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login