"Kế hoạch của chúng tôi cho một chuyến dã ngoại đã bị cản trở bởi mưa." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Kế hoạch của chúng tôi cho một chuyến dã ngoại đã bị cản trở bởi mưa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kế hoạch của chúng tôi cho một chuyến dã ngoại đã bị cản trở bởi mưa." dịch sang tiếng anh: Our plans for a picnic were thwarted by the rain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login