"Bao nhiêu túi tiền để bạn nhận được?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bao nhiêu túi tiền để bạn nhận được?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bao nhiêu túi tiền để bạn nhận được?" tiếng anh câu này dịch: How much pocket money do you get?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login