"Ly hôn của bố mẹ cô đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ly hôn của bố mẹ cô đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ly hôn của bố mẹ cô đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô." dịch câu này sang tiếng anh: Her parents' divorce had a profound effect on her life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login