"Không thể làm điều đó, anh uể oải." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Không thể làm điều đó, anh uể oải." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không thể làm điều đó, anh uể oải." câu này tiếng anh là: 'Can't do that,' he drawled languidly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login