"Nhận xét không khéo léo của anh ấy đã giết chết cuộc trò chuyện." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nhận xét không khéo léo của anh ấy đã giết chết cuộc trò chuyện." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhận xét không khéo léo của anh ấy đã giết chết cuộc trò chuyện." tiếng anh câu này dịch: His tactless remark killed the conversation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login