"Chúng tôi làm việc cả ngày mà không cần giải khát." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi làm việc cả ngày mà không cần giải khát." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi làm việc cả ngày mà không cần giải khát." dịch câu này sang tiếng anh là: We worked all day without refreshment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login