"Tình hình kinh tế bây giờ đã khác." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tình hình kinh tế bây giờ đã khác." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tình hình kinh tế bây giờ đã khác." câu này tiếng anh là: The economic situation is now different.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login