"Bạn có hơi bất công không?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn có hơi bất công không?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có hơi bất công không?" câu này dịch sang tiếng anh:Aren't you being a little bit unfair?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login