"Có vẻ như trời sẽ mưa sau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Có vẻ như trời sẽ mưa sau." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có vẻ như trời sẽ mưa sau." tiếng anh là: It looks as if it might rain later.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login