"Bí mật tội lỗi của cô là một niềm vui cho hạnh phúc của cô." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bí mật tội lỗi của cô là một niềm vui cho hạnh phúc của cô." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bí mật tội lỗi của cô là một niềm vui cho hạnh phúc của cô." dịch sang tiếng anh: Her guilty secret was a blight on her happiness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login