"Các tội danh gian lận liên quan đến các sự kiện diễn ra hơn mười năm trước." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Các tội danh gian lận liên quan đến các sự kiện diễn ra hơn mười năm trước." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tội danh gian lận liên quan đến các sự kiện diễn ra hơn mười năm trước." dịch sang tiếng anh là: The charges of fraud relate to events that took place over ten years ago.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login