"Cô ấy đã rất khó khăn khi làm điều đó." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô ấy đã rất khó khăn khi làm điều đó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã rất khó khăn khi làm điều đó." tiếng anh câu này dịch: It was very spiteful of her to do that.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login