"Cô đã từng chỉnh sửa Người quan sát." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cô đã từng chỉnh sửa Người quan sát." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã từng chỉnh sửa Người quan sát." dịch câu này sang tiếng anh là: She used to edit the Observer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login