"Tôi xin lỗi, cô ấy ra ngoài ngay bây giờ, tôi có thể nhận một tin nhắn không?" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi xin lỗi, cô ấy ra ngoài ngay bây giờ, tôi có thể nhận một tin nhắn không?" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi, cô ấy ra ngoài ngay bây giờ, tôi có thể nhận một tin nhắn không?" câu này tiếng anh là: I'm sorry, she's out right now, can I take a message ?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login