"Sấm cằn nhằn trên đầu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Sấm cằn nhằn trên đầu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sấm cằn nhằn trên đầu." dịch sang tiếng anh: Thunder grumbled overhead.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login