"Các vấn đề được minh họa trong báo cáo." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các vấn đề được minh họa trong báo cáo." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các vấn đề được minh họa trong báo cáo." dịch sang tiếng anh là: Problems are exemplified in the report.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login