"Trình điều khiển không được vượt quá mức tối đa 55 dặm một giờ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trình điều khiển không được vượt quá mức tối đa 55 dặm một giờ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trình điều khiển không được vượt quá mức tối đa 55 dặm một giờ." tiếng anh câu này dịch: Drivers must not exceed a maximum of 55 miles an hour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login