"Đoàn tùy tùng của cô bao gồm một số đội và người giúp việc." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đoàn tùy tùng của cô bao gồm một số đội và người giúp việc." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đoàn tùy tùng của cô bao gồm một số đội và người giúp việc." câu này dịch sang tiếng anh là: Her entourage consisted of several squires and maids.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login