"Ông đầu tư rất nhiều vào kinh doanh bông." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông đầu tư rất nhiều vào kinh doanh bông." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đầu tư rất nhiều vào kinh doanh bông." dịch sang tiếng anh: He invested heavily in the cotton business.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login