"Người dân địa phương đã bị sốc bởi sự man rợ của vụ tấn công." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Người dân địa phương đã bị sốc bởi sự man rợ của vụ tấn công." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người dân địa phương đã bị sốc bởi sự man rợ của vụ tấn công." câu này tiếng anh là: Local people were shocked by the savagery of the attack.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login