"Tôi có thể đóng gói vào đêm trước khi chúng tôi rời đi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi có thể đóng gói vào đêm trước khi chúng tôi rời đi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể đóng gói vào đêm trước khi chúng tôi rời đi." tiếng anh là: I can do my packing the night before we leave.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login