"Tất cả các thành viên nhận được thông báo trùng lặp của cuộc họp." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tất cả các thành viên nhận được thông báo trùng lặp của cuộc họp." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các thành viên nhận được thông báo trùng lặp của cuộc họp." tiếng anh dịch: All the members received duplicated notices of the meeting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login