"Đó là các trạm hoảng loạn ở đây vào thứ Sáu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đó là các trạm hoảng loạn ở đây vào thứ Sáu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là các trạm hoảng loạn ở đây vào thứ Sáu." dịch sang tiếng anh: It was panic stations here on Friday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login