"Truyền hình là hữu ích để làm cho tâm trí của bạn làm thế nào để bỏ phiếu." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Truyền hình là hữu ích để làm cho tâm trí của bạn làm thế nào để bỏ phiếu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Truyền hình là hữu ích để làm cho tâm trí của bạn làm thế nào để bỏ phiếu." tiếng anh câu này là:Television is useful for making up your mind how to vote.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login