"Bảy người chúng tôi lao vào xe." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bảy người chúng tôi lao vào xe." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bảy người chúng tôi lao vào xe." tiếng anh câu này dịch: Seven of us squashed into the car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login