"Trình điều khiển Minicab không được phép chào hàng cho doanh nghiệp." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Trình điều khiển Minicab không được phép chào hàng cho doanh nghiệp." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trình điều khiển Minicab không được phép chào hàng cho doanh nghiệp." câu này tiếng anh là: Minicab drivers are not allowed to tout for business.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login