"Không có tài liệu tham khảo trực tiếp về thời thơ ấu của cô ấy trong tiểu thuyết." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Không có tài liệu tham khảo trực tiếp về thời thơ ấu của cô ấy trong tiểu thuyết." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có tài liệu tham khảo trực tiếp về thời thơ ấu của cô ấy trong tiểu thuyết." tiếng anh dịch: There is no direct reference to her own childhood in the novel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login