"Do sự cách ly về địa lý, khu vực này đã phát triển văn hóa độc đáo của riêng mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Do sự cách ly về địa lý, khu vực này đã phát triển văn hóa độc đáo của riêng mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Do sự cách ly về địa lý, khu vực này đã phát triển văn hóa độc đáo của riêng mình." tiếng anh câu này dịch: Because of its geographical isolation, the area developed its own unique culture.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login