"Hiệu trưởng của trường đóng vai trò là nguyên soái của lễ tốt nghiệp." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hiệu trưởng của trường đóng vai trò là nguyên soái của lễ tốt nghiệp." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hiệu trưởng của trường đóng vai trò là nguyên soái của lễ tốt nghiệp." dịch câu này sang tiếng anh là: The dean of the school acts as marshal of graduation ceremony.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login