"Cháu gái tôi đã tập ba lê được sáu năm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cháu gái tôi đã tập ba lê được sáu năm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cháu gái tôi đã tập ba lê được sáu năm." câu này dịch sang tiếng anh là: My niece has practiced ballet for six years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login