"Nếu điều tồi tệ nhất đến tồi tệ nhất, chúng ta luôn có thể đối phó với nó." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nếu điều tồi tệ nhất đến tồi tệ nhất, chúng ta luôn có thể đối phó với nó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu điều tồi tệ nhất đến tồi tệ nhất, chúng ta luôn có thể đối phó với nó." tiếng anh câu này dịch: If the worst comes to the worst, we can always deal with it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login