"Vui lòng cho biết sở thích của bạn trên mẫu đặt phòng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Vui lòng cho biết sở thích của bạn trên mẫu đặt phòng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vui lòng cho biết sở thích của bạn trên mẫu đặt phòng." tiếng anh câu này dịch: Please indicate your preference on the booking form.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login