"Sau một cảnh báo bom, cảnh sát đã niêm phong toàn bộ khu vực." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sau một cảnh báo bom, cảnh sát đã niêm phong toàn bộ khu vực." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau một cảnh báo bom, cảnh sát đã niêm phong toàn bộ khu vực." câu này dịch sang tiếng anh là: Following a bomb warning, police have sealed off the whole area.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login