"Hiệu quả, nó đã trở thành không thể cho chúng tôi để giúp đỡ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Hiệu quả, nó đã trở thành không thể cho chúng tôi để giúp đỡ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hiệu quả, nó đã trở thành không thể cho chúng tôi để giúp đỡ." tiếng anh câu này dịch: Effectively, it has become impossible for us to help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login