"Rõ ràng là chúng ta sẽ cần thêm sự giúp đỡ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Rõ ràng là chúng ta sẽ cần thêm sự giúp đỡ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rõ ràng là chúng ta sẽ cần thêm sự giúp đỡ." dịch câu này sang tiếng anh: We're obviously going to need more help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login