"Jones đã bị đuổi khỏi sân sau một chút hăng hái với những người chơi khác." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Jones đã bị đuổi khỏi sân sau một chút hăng hái với những người chơi khác." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jones đã bị đuổi khỏi sân sau một chút hăng hái với những người chơi khác." dịch câu này sang tiếng anh là: Jones was sent off after a bit of argy-bargy with other players.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login