"Đứa trẻ không có động lực để học tập chăm chỉ hơn vì cha mẹ không thể cho con đi học đại học." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đứa trẻ không có động lực để học tập chăm chỉ hơn vì cha mẹ không thể cho con đi học đại học." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đứa trẻ không có động lực để học tập chăm chỉ hơn vì cha mẹ không thể cho con đi học đại học." câu này tiếng anh dịch: The child has no incentive to study harder because his parents cannot afford to send him to college.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login