"Bây giờ chúng tôi có bằng chứng mới để chứng thực câu chuyện của bị cáo." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bây giờ chúng tôi có bằng chứng mới để chứng thực câu chuyện của bị cáo." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ chúng tôi có bằng chứng mới để chứng thực câu chuyện của bị cáo." câu này dịch sang tiếng anh:We now have new evidence to corroborate the defendant's story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login