"Thông tin liên lạc tạm thời bị trật khớp bởi thời tiết xấu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Thông tin liên lạc tạm thời bị trật khớp bởi thời tiết xấu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thông tin liên lạc tạm thời bị trật khớp bởi thời tiết xấu." tiếng anh là: Communications were temporarily dislocated by the bad weather.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login