"Bàn làm việc đầy giấy tờ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bàn làm việc đầy giấy tờ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bàn làm việc đầy giấy tờ." dịch sang tiếng anh: The desk was littered with papers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login