"Các cáo buộc đã nhận được sự phủ sóng rộng rãi trên phương tiện truyền thông." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các cáo buộc đã nhận được sự phủ sóng rộng rãi trên phương tiện truyền thông." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cáo buộc đã nhận được sự phủ sóng rộng rãi trên phương tiện truyền thông." câu này tiếng anh là: The allegations received widespread media coverage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login