"Các nhân viên đã có một ngày đi chơi ở bờ biển." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các nhân viên đã có một ngày đi chơi ở bờ biển." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhân viên đã có một ngày đi chơi ở bờ biển." câu này tiếng anh dịch: The staff had a day out at the seaside.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login