"Sau cơn bão, chúng tôi không có điện trong năm ngày." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Sau cơn bão, chúng tôi không có điện trong năm ngày." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau cơn bão, chúng tôi không có điện trong năm ngày." câu này dịch sang tiếng anh:After the storm we were without electricity for five days.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login