"Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo phe đối lập đã làm một công việc phá hủy đối với Tổng thống." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo phe đối lập đã làm một công việc phá hủy đối với Tổng thống." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo phe đối lập đã làm một công việc phá hủy đối với Tổng thống." tiếng anh câu này là:He accused opposition leaders of doing a demolition job on the President.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login