"Lần đầu tiên bạn gặp Tiến sĩ Darnall là khi nào?" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Lần đầu tiên bạn gặp Tiến sĩ Darnall là khi nào?" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lần đầu tiên bạn gặp Tiến sĩ Darnall là khi nào?" câu này tiếng anh là: When did you first meet Dr Darnall?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login