"Bệnh nhân có cảm giác rằng họ không được cố xâm chiếm lãnh thổ y tế." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bệnh nhân có cảm giác rằng họ không được cố xâm chiếm lãnh thổ y tế." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh nhân có cảm giác rằng họ không được cố xâm chiếm lãnh thổ y tế." tiếng anh câu này dịch: Patients are given the feeling that they mustn't try to invade medical territory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login