"Sản phẩm này không chứa chất bảo quản nhân tạo." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Sản phẩm này không chứa chất bảo quản nhân tạo." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sản phẩm này không chứa chất bảo quản nhân tạo." câu này dịch sang tiếng anh:This product contains no artificial preservatives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login