"Họ chào đón đứa con hoang đàng về nhà với vòng tay rộng mở." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Họ chào đón đứa con hoang đàng về nhà với vòng tay rộng mở." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ chào đón đứa con hoang đàng về nhà với vòng tay rộng mở." tiếng anh là: They welcomed the prodigal son home with open arms.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login