"Chúng ta nên bắt đầu sớm hơn. Chúng ta nên cho phép trì hoãn giao thông" tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Chúng ta nên bắt đầu sớm hơn. Chúng ta nên cho phép trì hoãn giao thông" câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta nên bắt đầu sớm hơn. Chúng ta nên cho phép trì hoãn giao thông" tiếng anh câu này là:We'd better start earlier.We should allow for traffic delays
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login